Disclaimer

Disclaimer voor Restanten Koopjes

Motorman (Kamer van Koophandel: 0817 5230), hierna te noemen Motorman, verleent u hierbij toegang tot https://restantenkoopjes.nl en nodigt u uit het aangebodenen te kopen.

Restanten Koopjes behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Restanten Koopjes spant zich in om de inhoud van de site zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.

Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de site van Restanten Koopjes aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Restanten Koopjes.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de site van Restanten Koopjes geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Restanten Koopjes.

Voor op de op de site van Restanten Koopjes opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Restanten Koopjes nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Restanten Koopjes.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Restanten Koopjes, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen